Veel gestelde vragen

U ontvangt uw facturen bij voorkeur digitaal via de e-mail. Op deze manier kunt u (mits u een aanvullende tandartsverzekering heeft) de factuur ook digitaal indienen bij uw zorgverzekeraar. Een verplichting onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is om passende organisatorische en technische maatregelen te treffen om de gegevensbescherming van onze patiënten te kunnen waarborgen. Een onderdeel daarvan is veilige elektronische communicatie. Het doel van het beveiligd verzenden van uw factuur is dus om uw privacy te waarborgen.

Onder persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon verstaan. De informatie dient direct of indirect (door middel van herleiding) te kunnen leiden tot identificatie van een natuurlijk persoon. Voor de hand liggende persoonsgegevens zijn iemands naam, adres, woonplaats, BSN-nummer en (e-mail)adres.

Als wij u een e-mail sturen met uw factuur dan kunt u de link openen. Er wordt een verificatie gevraagd: u voert uw adresgegevens in waardoor u toegang krijgt tot uw eigen facturen-omgeving waar u al uw facturen kunt inzien. U hoeft hiervoor niet in te loggen.

Wij maken gebruik van Payt debiteurenbeheer. Voor meer informatie: Payt 

Indien u uw facturen niet per e-mail wenst te ontvangen kunt u ons dit laten weten. In dat geval willen wij u vriendelijk verzoeken per pin af te rekenen na uw behandeling in de praktijk. U ontvangt de factuur dan direct van ons, op papier.

Wij houden ons dossier graag up-to-date. Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zoals adres, e-mailadres, telefoonnummer kunt u doorgeven aan onze balie-assistente in de praktijk of middels een e-mail. Zo voorkomen wij ook dat uw gegevens verkeerd terechtkomen.