Huisregels en werkwijze

Inschrijven en eerste bezoek
Via de website kunt u zichzelf aanmelden als patiënt van Mondzorg De Streek. Wanneer wij uw gegevens hebben verwerkt ontvangt u een e-mail dat u een eerste afspraak kunt inplannen. Graag ontvangen wij van tevoren uw tandarts dossier van de vorige tandarts.
Tijdens het eerste bezoek zal de tandarts een uitgebreide controle uitvoeren en worden er indien nodig röntgenfoto’s gemaakt. De kosten van een eerste bezoek zijn minimaal €46,91.

Voor behandeling in onze praktijk is het noodzakelijk dat wij persoonsgegevens van u verwerken ten behoeve van het patiëntendossier. Ook is het nodig om persoonsgegevens te verstrekken aan derden in het kader van declaraties en techniekwerk en voor zover dit nodig is in het kader van uw behandeling aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Om u te behandelen hebben wij hiervoor uw akkoord nodig. Wij gaan er vanuit dat wij u middels deze brief hierover voldoende hebben geïnformeerd en u akkoord gaat.

Medische vragenlijst
Bij uw eerste bezoek, en later eventueel ter herhaling, vragen wij u een medische anamnese in te vullen. Een anamneseformulier is een gezondheidsvragenlijst. Het formulier geeft ons inzicht in uw algemene gezondheid, medicijngebruik, aandoeningen en allergieën. Als je wij niet voldoende op de hoogte zijn van uw medicijngebruik, kan het gebeuren dat wij u medicijnen voorschrijven die niet samengaan met de medicijnen die u gebruikt. Ook kunnen wij behandelingen uitvoeren die door de medicijnen beïnvloed worden. Daarnaast kunnen bepaalde medicijnen invloed hebben op uw mondgezondheid. Het ingevulde anamneseformulier valt onder het medische beroepsgeheim en wordt veilig gedocumenteerd in uw (digitale) patiëntendossier. Wijzigingen in uw gezondheidsstatus en/of medicatie horen wij ook graag wanneer u in onze praktijk bent of van tevoren middels een e-mail.

Wijzigingen
Wij houden ons dossier graag up to date. Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zoals adres, e-mailadres, telefoonnummer kunt u doorgeven aan onze balie-assistente in de praktijk of middels een e-mail.

Afspraken
We vinden het prettig als u zich wilt melden bij binnenkomst en dat u op tijd verschijnt voor uw afspraak. Wij doen ons uiterste best om op tijd te werken.
We zien u graag met regelmaat. Na een bezoek aan onze praktijk geven we er de voorkeur aan dat u met een nieuwe afspraak de praktijk weer verlaat. Mocht het plannen voor u nog niet mogelijk zijn, dan kan de nieuwe afspraak ook telefonisch worden ingepland.

Er wordt van u verwacht dat u uw afspraken nakomt. Indien u onverhoopt toch verhinderd bent verzoeken wij u dit tenminste 48 uur van tevoren, door te geven. Doet u dit niet, dan zijn wij genoodzaakt de kosten van de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen. Hierbij hanteren wij het volgende protocol:

1e keer niet nakomen afspraak: waarschuwing
2e keer niet nakomen afspraak: € 1,- per minuut van de totale geplande tijd van uw afspraak
3e en volgende keren niet nakomen afspraak: € 2,- per minuut van de totale geplande tijd van uw afspraak.

Wij sturen u voor uw afspraak nog een e-mail om u te helpen herinneren aan uw afspraak. Let wel, dit is een service en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. U bent zelf verantwoordelijk voor het nakomen van deze afspraak.

Facturen
De factuur van uw behandeling ontvangt u van ons via een beveiligde email. U krijgt in deze email een betaalverzoek door middel van een IDEAL link. Het is belangrijk dat u zich houdt aan de betalingstermijn van 28 dagen. U kunt deze factuur zelf (digitaal) indienen bij uw zorgverzekering. Op alle behandelingen zijn de algemene KNMT-betalingsvoorwaarden van toepassing. Arrondissementsrechtbank Utrecht, 19 december 2012, nr 12/2013. Meer informatie over uw facturen kunt u vinden onder: Veelgestelde vragen.

Zorgverzekering
Er zijn meer dan 1000 verschillende aanvullende tandheelkundige verzekeringen. Bij gemaakte begrotingen kunnen wij voor u een verzekeringscheck uitvoeren met ons programma Zorgsom. Dit geeft een goede indicatie wat u in het bewuste kalenderjaar vergoed kunt krijgen. U blijft echter zelf verantwoordelijk voor de definitieve informatie bij uw zorgverzekeraar.

Begrotingen
Bij behandelingen vanaf 250 euro ontvangt u van ons van tevoren een begroting, dit zijn wij verplicht, echter ook onder dit bedrag kunnen we u deze toesturen als u dit wenst.

Spoedgevallen
Wij streven ernaar dat u bij pijn zo spoedig mogelijk wordt geholpen. Wanneer u tijdig (het liefst zo vroeg mogelijk in de ochtend) met ons belt kan dit in veel gevallen nog dezelfde dag. Voor spoedeisende gevallen buiten onze openingstijden kunt u contact opnemen met de spoedgevallendienst via telefoonnummer: 0226-360229.

Roken, huisdieren en mobiele telefoons
Uiteraard is het niet toegestaan om te roken in onze praktijk. Ook het meebrengen van huisdieren is niet toegestaan. Wij maken graag een uitzondering voor hulphonden. Tevens verzoeken wij u om niet te telefoneren in de praktijk en uw telefoon op stil te zetten. Dit geldt ook voor de wachtkamer.

Kinderen
Neemt u tijdens een periodieke controle gerust uw kind(eren) mee, zij kunnen dan vast een beetje “wennen”. Spelenderwijs bouwen we op die manier vertrouwen op, om uiteindelijk al vroeg de gebitscontrole uit te voeren.

Aanvullend

In onze praktijk behandelen we elkaar met respect. Schelden, dreigen, discrimineren, agressie, intimidatie en geweld horen hier niet bij. Overtreedt u onze huisregels of veroorzaakt u overlast, dan vragen wij u om het gebouw direct te verlaten.

Veelgestelde vragen

Tips&Tops
Ons enthousiaste team doet hun uiterste best om u naar tevredenheid te behandelen en we denken dan ook graag met u mee. Mocht een behandeling onverhoopt toch niet aan uw verwachtingen voldoen, laat het ons weten! We zoeken dan samen naar een oplossing. Bent u tevreden over uw behandeling, deel dit dan in uw omgeving. Wij staan open voor suggesties, ideeën, op- en/of aanmerkingen naar aanleiding van een behandeling of andere zaken.