Nieuws

Pijnklachten buiten werktijden

Vanaf 1-1-24 is de regeling omtrent het opvangen van pijnklachten buiten werktijden veranderd. Dit is in overleg met de hele kring van tandartsen van West-Friesland.

Pijnklachten zullen worden opgevangen door de TandartsSpoedPraktijk Alkmaar.

U kunt de TandartsSpoedPraktijk bereiken via het callcenter: 0900-8602.

 

Pijnklachten buiten werktijden

De Tandartsspoedpraktijk heeft naast een vestiging in Alkmaar ook vestigingen in: Leiden (CBT),  Utrecht (St. Antonius), Amsterdam (OLVG, locatie Oost), Amersfoort (MC Meander), Tiel (Ziekenhuis Rivierenland), Nijmegen (CWZ), Den Haag (HMC Westeinde), Zwolle (ISALA) en Groningen. Mocht u een andere locatie beter uitkomen dan kunt u dit aan de telefoon aangeven.

Graag rekening houden met het volgende:

  • Houdt uw BSN (of van de persoon voor wie u een afspraak wilt maken) altijd bij de hand en de naam van de eigen tandartspraktijk. Tandartsspoedpraktijk heeft dit nodig om een afspraak in te kunnen plannen
  • U dient een geldig identiteitsbewijs mee te nemen
  • U dient de factuur direct nabehandeling te betalen (bij voorkeur met PIN of creditcard)
  • De kosten van een spoedbehandeling zijn gelijk aan de kosten van een reguliere tandheelkundige behandeling. Deze kosten worden door de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald (https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_715186_22/)
  • Er kunnen wettelijk vastgestelde toeslagen gelden i.v.m. de avond-, nacht-, weekenddiensten en tijdens de erkende feestdagen
  • U ontvangt altijd een factuur van de Tandartsspoedpraktijk
  • Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft, kunt u uw nota achteraf declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor informatie over vergoedingen vanuit uw aanvullende verzekering, dient u uw eigen zorgverzekeraar te raadplegen
  • Kinderen tot 18 jaar met spoed een tandarts nodig hebben, kunnen de kosten deels of geheel vergoed krijgen vanuit de basisverzekering.

Daarnaast belangrijk te weten:

  • Tandartsspoedpraktijk heeft geen patiëntendossier van u en kan dit ook niet inzien. Daarom zal Tandartsspoedpraktijk zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor eventuele vervolgbehandelingen wordt u, altijd terugverwezen naar uw eigen tandarts.

Voor meer informatie: https://tandartsspoedpraktijk.nl/